Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và đặt bảo mật dữ liệu là ưu tiên hàng đầu. Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ tòa án. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính, bảo hiểm để thực hiện thanh toán. Mọi thông tin cá nhân được truyền qua cổng an toàn và lưu trữ trong môi trường tuyệt mật. Chúng tôi hạn chế và giám sát chặt chẽ cả dữ liệu trong và ngoài. Chúng tôi gửi thông báo về các khuyến mại qua thư cho khách hàng và không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Việc phân phối, sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng nội dung của ONBET88 hoặc nhân bản máy chủ không thuộc ONBET88 yêu cầu sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.